http://www.astuntech.co.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

ความหมายของ IP66
    กล้องวงจรปิดที่วางจำหน่ายกันทั่วไปก็มีหลายประเภท หลายรูปแบบและแต่ละประเภทก็ใช้งานแตกต่างกันออกไป เช่น กล้องวงจรปิด Indoor กับ กล้องวงจรปิด Outdoor ก็เลยเกิดความสงสัยว่ากล้องบางรุ่นบางยี่ห้อก็มีลักษณะหน้าตาคล้ายๆกัน แต่ทำไมเอาไปติดภายนอกอาคารไม่ได้ แล้วกล้อง Analog ที่ลงท้ายด้วย IP65,IP66,IP67 หมายถึงอะไรบ้าง

    กล้องวงจรปิด CCTV ไม่ว่าจะเป็นกล้อง Analog หรือ กล้อง IP Camera จะมีมาตรฐาน Ingress Protection Ratings เป็นมาตรฐานการป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากฝุ่นละอองและของเหลว ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาจาก European Committee for Electro Technical Standardization (CENELEC) (NEMA IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures - IP Code) จะประกอบไปด้วยตัวเลข 2 หลัก ตัวแรกจะบ่งบอกถึงความสามารถในการป้องกันของแข็งหรือฝุ่นละออง ส่วนตัวเลขหลักที่สอง บ่งบอกถึงความสามารถในการป้องกันของเหลว เช่น IP67แปลว่า 6 คือ ป้องกันฝุ่นได้ 7 คือ สามารถจุ่มน้ำได้ เป็นต้น เรามารู้จักกับตัวเลขหลักอื่นๆกันต่อดีกว่าว่าหมายถึงอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้เลือกกล้องไปใช้งานได้ถูกประเภทกัน

ตัวเลขหลักแรก (สำหรับป้องกันของแข็ง)
0 = ไม่มีการป้องกันอะไรเลย
1 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดใหญ่ไม่เกิน 50 มิลลิเมตร เช่น เศษกระดาษ เศษใบไม้
2 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 12 มิลลิเมตร เช่น เศษกระดาษชิ้นเล็กๆ
3 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรขึ้นไป เช่น เศษหิน ทราย
4 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรขึ้นไป เช่น เศษหิน ทรายขนาดเล็ก
5 = สามารถป้องกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง
6 = สามารถป้องกันฝุ่นได้

ตัวเลขหลักที่สอง (สำหรับป้องกันของเหลว)
0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย
1 = สามารถป้องกันน้ำหยดใส่ได้ เช่น หยดน้ำที่เกิดจากความชื้น
2 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 15 องศาจากแนวตั้ง
3 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 60 องศาจากแนวตั้ง
4 = สามารถป้องกันละอองน้ำได้จากทุกทิศทาง
5 = สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง
6 = สามารถเปียกน้ำได้แต่ไม่นาน เช่น โดนฝน
7 = สามารถจุ่มน้ำได้ที่ความลึกตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร
8 = สามารถใช้งานใต้น้ำได้

    วิธีการเลือกกล้องมาใช้งาน อย่างเช่น กล้องโดม ส่วนใหญ่มักจะออกแบบมาให้ติดตั้งภายในอาคารซึ่งบางรุ่นก็อาจจะเป็น IP64,IP65 ส่วนกล้องกระบอก ที่ออกแบบมาให้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารก็แสดงว่าต้องเป็น IP66,IP67 ถึงจะกันน้ำฝนสาดไม่ให้กล้องเสีย หลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเอากล้องแต่ละประเภทมาใช้งานแบบไหนบ้างเพื่อให้คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป ซึ่งกล้องบางตัวที่เราเอามาใช้ภายในกับภายนอกก็จะมีราคาที่แตกต่าง

Tags : กล้องวงจรปิดกับมาตรฐาน การป้องกันน้ำกันฝุ่น (IP65 IP66 IP67)

view
view